Search
Close this search box.

Báo giá dịch vụ

TIÊU CHUẨN

59.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CHUYÊN NGHIỆP

149.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CAO CẤP

THEO YÊU CẦU

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

TIÊU CHUẨN

15.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CHUYÊN NGHIỆP

31.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CAO CẤP

THEO YÊU CẦU

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

TIÊU CHUẨN

10.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CHUYÊN NGHIỆP

19.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CAO CẤP

THEO YÊU CẦU

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

TIÊU CHUẨN

10.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CHUYÊN NGHIỆP

19.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CAO CẤP

THEO YÊU CẦU

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

TIÊU CHUẨN

10.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CHUYÊN NGHIỆP

19.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CAO CẤP

THEO YÊU CẦU

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

TIÊU CHUẨN

10.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CHUYÊN NGHIỆP

19.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CAO CẤP

THEO YÊU CẦU

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

TIÊU CHUẨN

10.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CHUYÊN NGHIỆP

19.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CAO CẤP

THEO YÊU CẦU

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

TIÊU CHUẨN

10.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CHUYÊN NGHIỆP

19.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CAO CẤP

THEO YÊU CẦU

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CƠ BẢN

10.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CHUYÊN NGHIỆP

19.000.000 đ

Tiền kỳ
THIẾT BỊ

CAO CẤP

THEO YÊU CẦU

Tiền kỳ
THIẾT BỊ
NHẬN BRIEF

Right Media sẽ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn từ chiến lược thương hiệu chúng tôi tin rằng cần làm đúng trước khi sáng tạo.

1
ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG VÀ KỊCH BẢN

Đề xuất ý tưởng và kịch bản cho video

2
CHUẨN BỊ TIỀN KỲ

Từ kịch bản đã duyệt, tiến hành treatment, shooting schedule và shotlist để 2 bên cùng chuẩn bị

3
ONSET

Thời gian làm việc từ 4-6 tiếng cho video quảng cáo và từ 8-12 tiếng cho Phim doanh nghiệp/ TVC

4
HẬU KỲ

Right Media tiến hành hậu kỳ với quy trình chuẩn: Offline, Online và Master

5
ĐÁNH GIÁ VÀ CHỈNH SỬA

Bám sát timeline để tiến hành 3 lần chỉnh sửa

6
HOÀN THIỆN VÀ XUẤT BẢN

Sau khi video được hoàn thiện, khách hàng sẽ nhận được dự án qua link online hoặc ổ cứng bao gồm: tất cả các source đã quay, âm nhạc bản quyền.

7

NHẬN BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI