Search
Close this search box.

Giá trị cốt lõi của RIGHT ACADEMY

1. Học tập không ngừng
2. Tôn trọng người khác
3. Cơ hội cho mọi người
4. Luôn trung thực, sẵn sàng nhận lỗi, chính trực trong lời nói, hành vi
5. Tận tâm: chăm chỉ, không ngại khó, làm việc với trái tim, tìm giải pháp

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Trở thành thương hiệu Production House Uy tín – Chuyên nghiệp – Sáng tạo phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Để tầm nhìn chúng tôi thành hiện thực, sứ mệnh của Right Media không chỉ là nhà cung cấp chuyên nghiệp, sáng tạo mà còn là một đối tác đồng hành đáng tin cậy cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối tượng khách hàng, học viên

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ