TIÊU CHUẨN

9.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Script
 Treatment
 Các tài liệu tiền kỳ

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp

NHÂN SỰ

1 Script Writing
1 Cameraman
1 Gaffer

HẬU KÌ

Dựng phim chuyên nghiệp
Chỉnh màu cơ bản

CHUYÊN NGHIỆP

19.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Script
 Treatment
 Các tài liệu tiền kỳ

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4K
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp

NHÂN SỰ

1 Script Writing
1 Cameraman
1 Gaffer
1 Producer
1 Runer

HẬU KÌ

Dựng phim chuyên nghiệp
Chỉnh màu chuyên nghiệp
Âm nhạc bản quyền
Chất lượng video 4k

CAO CẤP

[Theo nhu cầu]

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Script
 Treatment
 Các tài liệu tiền kỳ

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4K
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp

NHÂN SỰ

1 Script Writing
2 Cameraman
1 Gaffer
1 Producer
1 Runer

HẬU KÌ

Dựng phim chuyên nghiệp
Chỉnh màu cao cấp
Âm nhạc bản quyền
Chất lượng video 4k

TVC SẢN PHẨM

20.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Script
 Treatment
Shooting Schedule
Shotlist

NHÂN SỰ

Director
 Producer
 AD
Cameraman
 AC
Gaffer
 Stylist
 Stylist

THIẾT BỊ

Máy quay chuyên nghiệp 4k
Bộ ống kính chuyên dụng: Ống kính chuẩn
Bối cảnh, đạo cụ: Căn bản
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K

HẬU KÌ

 Voice talent: Chuyên nghiệp
VFX
Color grading
Nhạc bản quyền

CHUYÊN NGHIỆP

59.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Brand strategy
Script
 Treatment
Shooting Schedule
Shotlist

NHÂN SỰ

Director
 Producer
 AD
Cameraman
 AC
 Gaffer
 Runner
 Stylist
 Makeup Stylist
Thiết kế mỹ thuật

THIẾT BỊ

Flycam chất lượng 4K
Thiết bị hỗ trợ quay chuyên nghiệp
Máy quay chuyên nghiệp 4k
Bộ ống kính chuyên dụng: Ống kính chuẩn
Bối cảnh, đạo cụ: Căn bản
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K

HẬU KÌ

 Voice talent: Chuyên nghiệp
VFX
Color grading
Nhạc bản quyền

CAO CẤP

[Theo nhu cầu]

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Brand strategy
Script
 Treatment
Shooting Schedule
Shotlist
Art Direction

NHÂN SỰ

Director
 Producer
 AD
Cameraman
 AC
 Gaffer
 Runner
 Stylist
 Makeup Stylist
Thiết kế mỹ thuật

THIẾT BỊ

Flycam chất lượng 4K
Thiết bị hỗ trợ quay chuyên nghiệp
Máy quay chuyên nghiệp 6k
Bộ ống kính chuyên dụng: Ống kính cao cấp
Bối cảnh, đạo cụ: Cao cấp
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K – 6K

HẬU KÌ

 Voice talent: Chuyên nghiệp
VFX
Color grading
Nhạc bản quyền

DỰNG PHIM

10.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Script

NHÂN SỰ

Editor: 1

THIẾT BỊ

Không

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp: 1 VIDEO FINAL
MC voice off: Chuyên nghiệp
VFX, animation: VFX 2D
Nhạc bản quyền
Thời lượng phim: 2 phút – 3 phút

TIÊU CHUẨN

49.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Brand strategy
Script
 Treatment
Shooting Schedule
Shotlist

NHÂN SỰ

Director
 Producer
 AD
Cameraman
 AC
 Gaffer
Runner

THIẾT BỊ

Máy quay chuyên nghiệp 4k
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
Bộ ống kính chuyên dụng
Bối cảnh, đạo cụ: Hiện trạng doanh nghiệp + tư vấn sắp xếp
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K

HẬU KÌ

 Voice talent: Chuyên nghiệp
VFX
Color grading
Nhạc bản quyền

CAO CẤP

[THEO NHU CẦU]

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Brand strategy
Script
 Treatment
Shooting Schedule
Shotlist

NHÂN SỰ

Director
 Producer
 AD
Cameraman
 AC
 Gaffer
Runner

THIẾT BỊ

Máy quay chuyên nghiệp 4k
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
Bộ ống kính chuyên dụng
Bối cảnh, đạo cụ: Hiện trạng doanh nghiệp + tư vấn sắp xếp
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K

HẬU KÌ

 Voice talent: Chuyên nghiệp
VFX
Color grading
Nhạc bản quyền

TIÊU CHUẨN

10.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Kịch bản
Thời lượng tối đa: 2-3 phút

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4k
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
Thiết bị thu thanh chuyên nghiệp

NHÂN SỰ

1 biên tập
1 quay phim
1 diễn viên
1 kỹ thuật ánh sáng
1 Make up artist

HẬU KÌ

Dựng phim chuyên nghiệp
Chỉnh màu cơ bản
Âm nhạc bản quyền
Chất lượng video 4K

CHUYÊN NGHIỆP

19.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Kịch bản
Thời lượng tối đa: 3-5 phút

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4k
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
Thiết bị thu thanh chuyên nghiệp

NHÂN SỰ

1 biên tập
1 quay phim
1 diễn viên
1 kỹ thuật ánh sáng
1 Make up artist

HẬU KÌ

Dựng phim chuyên nghiệp
Chỉnh màu cơ bản
Âm nhạc bản quyền
Chất lượng video 4K

CAO CẤP

[Theo nhu cầu]

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Kịch bản
Thời lượng tối đa: theo kịch bản

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4k
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
Thiết bị thu thanh chuyên nghiệp

NHÂN SỰ

1 biên tập
2 quay phim
1 diễn viên
1 kỹ thuật ánh sáng

HẬU KÌ

Dựng phim chuyên nghiệp
Chỉnh màu cơ bản
Âm nhạc bản quyền
Chất lượng video 4K

Trước khi bắt đầu sản xuất, công ty sẽ tìm hiểu yêu cầu của khách hàng để định hình chiến lược, thông điệp và nội dung video quảng cáo.

LÊN KỊCH BẢN

ĐỂ XUẤT Ý TƯỞNG VÀ KỊCH BẢN

Đề xuất ý tưởng và kịch bản cho video

Bước này bao gồm việc chuẩn bị các trang thiết bị quay phim, dàn dựng kịch bản, âm thanh, ánh sáng và các tài nguyên khác cần thiết để quay phim.

QUAY PHIM

ONSET 

Thời gian làm việc từ 4-6 tiếng cho video quảng cáo và từ 8-12 tiếng cho Phim doanh nghiệp/ TVC

Sau khi quay phim xong, công ty sẽ tiến hành chỉnh sửa, cắt ghép các cảnh phim, thêm hiệu ứng, âm nhạc, âm thanh, hoàn thiện video quảng cáo.

ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA

ĐÁNH GIÁ VÀ CHỈNH SỬA 

Bám sát timeline để tiến hành 3 lần chỉnh sửa

Cuối cùng, công ty sẽ xuất bản video quảng cáo và phân phối cho khách hàng để sử dụng.

KHẢO SÁT VÀ ĐỊNH HÌNH YÊU CẦU

NHẬN BRIEF

Right Media sẽ tìm hiểu nhu cầu của khách hàn, tư vấn từ chiến lược thương hiệu chúng tôi tin rằng cần làm đúng trước khi sáng tạo.

Sau khi đã hiểu được yêu cầu, công ty sẽ lên kịch bản chi tiết cho video quảng cáo.

CHUẨN BỊ KỸ THUẬT

CHUẨN BỊ TIỀN KỲ

Từ kịch bản đã duyệt, tiến hành treatment, shooting schedule và shotlist để 2 bên cùng chuẩn bị

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, công ty sẽ bắt đầu quay phim và thu âm cho video quảng cáo.

SỬA ĐỔI VÀ CHỈNH SỬA

HẬU KỲ

Right Media tiến hành hậu kỳ với quy trình chuẩn: Offline, Online và Master

Sau khi hoàn thiện video quảng cáo, công ty sẽ tiến hành kiểm tra để đảm bảo chất lượng và sự hoàn hảo của video.

XUẤT BẢN VÀ PHÂN PHỐI

HOÀN THIỆN VÀ XUẤT BẢN

Sau khi video được hoàn thiện, khách hàng sẽ nhận được dự án qua link online hoặc ổ cứng bao gồm: tất cả các source đã quay, âm nhạc bản quyền.

NHẬN BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI

NHẬN BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI