Một số dự án Video Animation từng thực hiện

Video Animation cơ bản
Video Motion Graphic
Video Animation Tiêu Chuẩn

khách hàng:
DEFFECT

Chi phí sản xuất: 9.000.000đ/phút + Chi phí tùy chọn

KHÁCH HÀNG: 
Chợ thuốc tây

Chi phí sản xuất: 10.000.000đ/phút + Chi phí tùy chọn

khách hàng: 
khẢI MINH GROUP

Chi phí sản xuất: 12.000.000đ/phút + Chi phí
tùy chọn

XEM THÊM VIDEO

Nhiệt Tình - Tận Tâm - Chuyên Nghiệp