Một số dự án Video Sản Phẩm từng sản xuất

Video quảng cáo cơ bản
Video quảng cáo chuyên nghiệp
Video quảng cáo cơ bản
Video quảng cáo chuyên nghiệp
Video quảng cáo cao cấp

khách hàng:
bánh mì bà huynh

Chi phí sản xuất: 4.000.000đ + Chi phí tùy chọn

KHÁCH HÀNG: 
BẬT BẾP (CP Group)

Chi phí sản xuất: 9.000.000đ + Chi phí tùy chọn

khách hàng: 
OVVANI

Chi phí sản xuất: 4.000.000đ + Chi phí tùy chọn

khách hàng: 
LIFE360

Chi phí sản xuất: 9.000.000đ + Chi phí tùy chọn

KHÁCH HÀNG: 
MOKA

Chi phí sản xuất: 15.000.000đ + Chi phí tùy chọn

XEM THÊM VIDEO

Nhiệt Tình - Tận Tâm - Chuyên Nghiệp