Một số dự án Video Dịch Vụ từng sản xuất

Video dịch vụ cơ bản
Video dịch vụ chuyên nghiệp
Video dịch vụ cao cấp

khách hàng:
Annam spa

Chi phí sản xuất: 4.000.000đ + Chi phí tùy chọn

KHÁCH HÀNG: 
Cherry Nguyễn Beauty center

Chi phí sản xuất: 9.000.000đ + Chi phí tùy chọn

khách hàng: 
AURA BEAUTY CLINIC

Chi phí sản xuất: 19.000.000đ + Chi phí tùy chọn

XEM THÊM VIDEO

Nhiệt Tình - Tận Tâm - Chuyên Nghiệp