TVC SẢN PHẨM

20.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

1 Ý tưởng phim
Kịch bản chi tiết phim: Hoàn thiện
Storyboard minh họa: Đơn nét
Số ngày quay dự kiến: 1

NHÂN SỰ

Đạo diễn
Quay phim chuyên nghiệp
Tổ chức sản xuất
Diễn viên chuyên nghiệp: Tùy chọn
Bộ phận Kỹ thuật Đèn chuyên nghiệp
Stylist

THIẾT BỊ

Máy quay chuyên nghiệp 4k
Bộ ống kính chuyên dụng: Ống kính chuẩn
Bối cảnh, đạo cụ: Căn bản
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp: 1 VIDEO FINAL
MC voice off: Lựa chọn
VFX, 3D, animation: 1 loại tùy chọn không có 3D
Color grading: Cơ bản

Nhạc bản quyền
Thời lượng phim: 30s
Hỗ trợ cắt phim: cắt bản 15s
Số lần duyệt: 2

TIÊU CHUẨN

59.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

1 Ý tưởng phim
Kịch bản chi tiết phim: Hoàn thiện
Storyboard minh họa: Đen trắng
Số ngày quay dự kiến: 1

NHÂN SỰ

Đạo diễn
Đạo diễn hình ảnh
Biên tập
Quay phim chuyên nghiệp
Tổ chức sản xuất
Diễn viên chuyên nghiệp: Diễn theo nhu cầu
Trang điểm, phục trang: Tùy chọn
Nhân viên kỹ thuật máy

Bộ phận Kỹ thuật Đèn
Bộ phận thiết kế hiện trường

THIẾT BỊ

Flycam chất lượng 4K
Thiết bị hỗ trợ quay chuyên nghiệp
Máy quay chuyên nghiệp 4k
Bộ ống kính chuyên dụng: Ống kính chuẩn
Bối cảnh, đạo cụ: Căn bản
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp: 1 VIDEO FINAL
MC voice off: Chuyên nghiệp
VFX, 3D, animation: 1 loại tùy chọn không có 3D
Color grading: Cơ bản

Nhạc bản quyền
Thời lượng phim: 30s
Hỗ trợ cắt phim: cắt bản 15s
Số lần duyệt: 3

CHUYÊN NGHIỆP

99.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

1 Ý tưởng phim
Kịch bản chi tiết phim: Hoàn thiện
Storyboard minh họa: Đen trắng
Số ngày quay dự kiến: 1

NHÂN SỰ

Đạo diễn
Đạo diễn hình ảnh
Đạo diễn mỹ thuật
Biên tập
Quay phim chuyên nghiệp
Tổ chức sản xuất
Diễn viên chuyên nghiệp: Diễn theo nhu cầu
Trang điểm, phục trang
Nhân viên kỹ thuật máy

Bộ phận Kỹ thuật Đèn
Bộ phận thiết kế hiện trường

THIẾT BỊ

Flycam chất lượng 4K
Thiết bị hỗ trợ quay chuyên nghiệp
Máy quay chuyên nghiệp 6k
Bộ ống kính chuyên dụng: Ống kính cao cấp
Bối cảnh, đạo cụ: Chuyên nghiệp
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K – 6K

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp: 1 VIDEO FINAL
MC voice off: Cao cấp
VFX, 3D, animation: Animation, VFX 2D
Color grading: Chuyên nghiệp

Nhạc bản quyền
Thời lượng phim: 30s – 60s
Hỗ trợ cắt phim: cắt bản 15s, 30s
Số lần duyệt: 3

CAO CẤP

149.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

1 Ý tưởng phim
Kịch bản chi tiết phim: Hoàn thiện
Storyboard minh họa: Màu
Số ngày quay dự kiến: 1

NHÂN SỰ

Đạo diễn: Cao cấp
Đạo diễn hình ảnh: Cao cấp
Đạo diễn mỹ thuật: Cao cấp
Biên tập
Quay phim chuyên nghiệp
Tổ chức sản xuất
Diễn viên chuyên nghiệp: Diễn theo nhu cầu
Trang điểm, phục trang
Nhân viên kỹ thuật máy

Bộ phận Kỹ thuật Đèn chuyên nghiệp
Bộ phận thiết kế hiện trường
Stylist

THIẾT BỊ

Flycam chất lượng 4K
Thiết bị hỗ trợ quay chuyên nghiệp
Máy quay chuyên nghiệp 6k
Bộ ống kính chuyên dụng: Ống kính cao cấp
Bối cảnh, đạo cụ: Cao cấp
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K – 6K

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp: 1 VIDEO FINAL
MC voice off: Cao cấp
VFX, 3D, animation: Animation, VFX 2D
Color grading: Cao cấp

Nhạc bản quyền
Thời lượng phim: 30s – 60s
Hỗ trợ cắt phim: cắt bản 15s, 30s
Số lần duyệt: 4

DỰNG PHIM DOANH NGHIỆP

10.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

1 Ý tưởng phim
Kịch bản chi tiết phim
Số ngày quay dự kiến: 1

NHÂN SỰ

Không

THIẾT BỊ

Không

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp: 1 VIDEO FINAL
MC voice off: Chuyên nghiệp
VFX, 3D, animation: VFX 2D
Nhạc bản quyền
Thời lượng phim: 2 phút – 3 phút
Số lần duyệt: 2

TIÊU CHUẨN

25.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

1 Ý tưởng phim
Kịch bản chi tiết phim: Hoàn thiện
Moodboard minh họa/ Shotlist
Số ngày quay dự kiến: 1

NHÂN SỰ

Đạo diễn hình ảnh
Quay phim chuyên nghiệp
Tổ chức sản xuất
Diễn viên chuyên nghiệp: Nhân viên DN
Nhân viên kỹ thuật máy

Bộ phận Kỹ thuật Đèn

THIẾT BỊ

Flycam chất lượng 4K
Thiết bị hỗ trợ quay chuyên nghiệp
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
Máy quay chuyên nghiệp 4k
Bộ ống kính chuyên dụng
Bối cảnh, đạo cụ: Hiện trạng doanh nghiệp + tư vấn sắp xếp
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp: 1 VIDEO FINAL
MC voice off: Chuyên nghiệp
VFX, 3D, animation: VFX 2D
Nhạc bản quyền
Thời lượng phim: dưới 3 phút
Số lần duyệt: 3

CHUYÊN NGHIỆP

49.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

1 Ý tưởng phim
Kịch bản chi tiết phim
Moodboard minh họa/ Shotlist
Số ngày quay dự kiến: 2

NHÂN SỰ

Đạo diễn
Đạo diễn hình ảnh
Quay phim chuyên nghiệp
Tổ chức sản xuất
Diễn viên chuyên nghiệp: Nhân viên DN hoặc diễn viên tùy chọn
Nhân viên kỹ thuật máy

Bộ phận Kỹ thuật Đèn

THIẾT BỊ

Flycam chất lượng 4K
Thiết bị hỗ trợ quay chuyên nghiệp
Máy quay chuyên nghiệp 6k
Bộ ống kính chuyên dụng
Bối cảnh, đạo cụ: Hiện trạng doanh nghiệp + tư vấn sắp xếp
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K – 6K

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp: 1 VIDEO FINAL
VFX, 3D, animation: VFX 2D
Nhạc bản quyền
Thời lượng phim: dưới 5 phút
Hỗ trợ cắt phim: cắt bản 15s, 30s
Số lần duyệt: 4

CƠ BẢN gói 3 video trở lên

4.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Thời lượng tối đa: 60s
Moodboard

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp

NHÂN SỰ

1 biên tập
1 quay phim
1 kỹ thuật ánh sáng

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp
Chỉnh màu cơ bản
Âm thanh nhạc bản quyền (theo yêu cầu)
Chất lượng sản phẩm Full HD
Tặng Intro trị giá 2.000.000

CHUYÊN NGHIỆP

9.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Thời lượng tối đa: 60s
Kịch bản
Moodboard

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4K
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp

NHÂN SỰ

1 biên tập
1 quay phim
1 kỹ thuật ánh sáng

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp
Chỉnh màu chuyên nghiệp
Âm thanh nhạc bản quyền (theo yêu cầu)
Chất lượng sản phẩm 4k
Tặng tách video 30s trị giá 1.000.000
Tặng Intro trị giá 2.000.000

CAO CẤP

19.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Thời lượng tối đa: 1 phút 30s
Kịch bản
Moodboard

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4K
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp

NHÂN SỰ

1 đạo diễn
1 biên tập
2 quay phim

1 kỹ thuật ánh sáng
1 stylist

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp
Chỉnh màu cao cấp
Âm thanh nhạc bản quyền (theo yêu cầu)
Chất lượng sản phẩm 4k
Tặng tách video 30s trị giá 1.000.000
Tặng gói studio tại Right Media trị giá 4.000.000
Tặng Intro trị giá 2.000.000

CƠ BẢN GÓI 3 VIDEO TRỞ LÊN

LIÊN HỆ

CHUYÊN NGHIỆP

10.000.000 đ

Kịch bản
Thời lượng tối đa: Từ 3 phút – 5 phút
Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4k
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
1 Biên tập
1 Quay phim
1 Kỹ thuật ánh áng
Dựng phim chuyên nghiệp
Âm nhạc bản quyền ( theo yêu cầu )
Chất lượng sản phẩm 4k
Tặng gói studio tại Right Media trị giá 4.000.000
Tặng intro trị giá 2.000.000
Tặng gói tách video 30s trị giá 1.000.000

CAO CẤP

19.000.000 đ

Kịch bản
Thời lượng tối đa: Từ 5 phút – 7 phút
2 bộ thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4k
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
1 Đạo diễn
1 Biên tập
2 Quay phim
1 Kỹ thuật ánh áng
Dựng phim chuyên nghiệp
Âm nhạc bản quyền ( theo yêu cầu )
Chất lượng sản phẩm 4k
Tặng gói studio tại Right Media trị giá 4.000.000 hoặc gói di chuyển tới showroom khách hàng
Tặng intro trị giá 2.000.000
Tặng gói tách video 30s trị giá 1.000.000
Tặng video sản phẩm cơ bản trịn giá 4.000.000

GÓI 5 VIDEO

4.000.000 đ

Kịch bản
Thời lượng tối đa: 1 phút 30 giây
Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4k
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
1 Biên tập
1 Quay phim
1 Kỹ thuật ánh áng
Dựng phim chuyên nghiệp
Âm nhạc bản quyền ( theo yêu cầu )
Chất lượng sản phẩm 4k

GÓI 50 VIDEO CƠ BẢN

2.800.000 đ

Kịch bản
Thời lượng tối đa: 1 phút 30 giây
Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4k
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
1 Biên tập
1 Quay phim
1 Kỹ thuật ánh áng
Dựng phim chuyên nghiệp
Âm nhạc bản quyền ( theo yêu cầu )
Chất lượng sản phẩm 4k

GÓI 50 VIDEO CƠ BẢN

3.200.000 đ

Kịch bản
Thời lượng tối đa: 1 phút 30 giây
Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4k
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
1 Đạo diễn
1 Biên tập
1 Quay phim
1 Kỹ thuật ánh áng
Dựng phim chuyên nghiệp
Âm nhạc bản quyền ( theo yêu cầu )
Chất lượng sản phẩm 4k
Diễn viên ( tùy chọn )

Trước khi bắt đầu sản xuất, công ty sẽ tìm hiểu yêu cầu của khách hàng để định hình chiến lược, thông điệp và nội dung video quảng cáo.

LÊN KỊCH BẢN

TIỀN KỲ 

Sau khi đã hiểu được nhu cầu, đội ngũ biên tập từ Right Media sẽ lên kịch bản chi tiết cho video quảng cáo.

Bước này bao gồm việc chuẩn bị các trang thiết bị quay phim, dàn dựng kịch bản, âm thanh, ánh sáng và các tài nguyên khác cần thiết để quay phim.

QUAY PHIM

ONSET 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, công ty sẽ tiến hành quay phim và thu âm cho video quảng cáo.

Sau khi quay phim xong, công ty sẽ tiến hành chỉnh sửa, cắt ghép các cảnh phim, thêm hiệu ứng, âm nhạc, âm thanh, hoàn thiện video quảng cáo.

ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA

ĐÁNH GIÁ VÀ CHỈNH SỬA 

Sau khi hoàn thiện video quảng cáo, Rival sẽ gửi cho khách hàng duyệt và feedback.

Cuối cùng, công ty sẽ xuất bản video quảng cáo và phân phối cho khách hàng để sử dụng.

KHẢO SÁT VÀ ĐỊNH HÌNH YÊU CẦU

NHẬN BRIEF

Trước khi bắt đầu sản xuất, công ty sẽ tìm hiểu yêu cầu của khách hàng để định hình chiến lược, thông điệp và nội dung video quảng cáo.

Sau khi đã hiểu được yêu cầu, công ty sẽ lên kịch bản chi tiết cho video quảng cáo.

CHUẨN BỊ KỸ THUẬT

CHUẨN BỊ KỸ THUẬT

Sau khi khách hàng đã duyệt kịch bản, Right Media sẽ gửi timeline sản xuất, chuẩn bị các trang thiết bị quay phim, âm thanh, ánh sáng và các bối cảnh cần thiết để quay phim.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, công ty sẽ bắt đầu quay phim và thu âm cho video quảng cáo.

SỬA ĐỔI VÀ CHỈNH SỬA

HẬU KỲ

Sau khi quay phim xong, công ty sẽ tiến hành chỉnh sửa, cắt ghép các cảnh phim, thêm hiệu ứng, âm nhạc, âm thanh, hoàn thiện video quảng cáo.

Sau khi hoàn thiện video quảng cáo, công ty sẽ tiến hành kiểm tra để đảm bảo chất lượng và sự hoàn hảo của video.

XUẤT BẢN VÀ PHÂN PHỐI

HOÀN THIỆN VÀ XUẤT BẢN

Sau khi video được hoàn thiện, khách hàng sẽ nhận được dự án qua link Driver (file sẽ được lưu trữ trong vòng 6 tháng kể từ ngày xuất bản)