Một số dự án Video Review từng thực hiện

khách hàng:
123 TÓC GIẢ

Chi phí sản xuất: 15.000.000đ + Chi phí tùy chọn
Video Review chuyên nghiệp
Video Review cơ bản
Video Review cơ bản

khách hàng:
Kyowon

Chi phí sản xuất: 9.750.000đ + Chi phí tùy chọn

khách hàng:
MILA

Chi phí sản xuất: 9.750.000đ + Chi phí tùy chọn

Nhiệt Tình - Tận Tâm - Chuyên Nghiệp