Một số dự án Phim Doanh Nghiệp từng sản xuất

khách hàng: 
Trần anh group

Chi phí sản xuất: 49.000.000đ + Chi phí tùy chọn
Phim doanh nghiệp cơ bản
Phim doanh nghiệp cao cấp
Phim doanh nghiệp cơ bản

khách hàng:
TRÍ VIỆT PHÁT FOODS

Chi phí sản xuất: 79.000.000đ + Chi phí tùy chọn

KHÁCH HÀNG: 
VIỆT NHẬT

Chi phí sản xuất: 25.000.000đ + Chi phí tùy chọn

XEM THÊM VIDEO

Nhiệt Tình - Tận Tâm - Chuyên Nghiệp