BẢO MẬT THÔNG TIN (PRIVACY POLICY)

Right Media luôn tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật an toàn cho những thông tin và dữ liệu cá nhân của quý khách. Nhằm giúp quý khách hiểu rõ những cam kết mà chúng tôi thực hiện, quý khách hãy đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng ngay dưới đây nhé!

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Việc bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng là một điều vô cùng trọng, đồng thời giúp chúng tôi xây dựng được niềm tin trong lòng quý khách hàng. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin liên quan đến bạn được tuân thủ theo nội dung của chính sách này.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Trang web rivalmedia.vn sử dụng thông tin của người dùng nhằm mục đích là:

– Cung cấp các dịch vụ đến người tiêu dùng

– Liên lạc và giải quyết các vấn đề khiếu nại của người tiêu dùng

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản và giả mạo người tiêu dùng

– Xác nhận và trao đổi các thông tin trong giao dịch của người tiêu dùng

– Trong trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin theo các mục trong mẫu có sẵn trên website của Right Media như: Họ và tên, địa chỉ, email, số điện thoại và các tùy chọn khác,… Đây là các thông tin bắt buộc người tiêu dùng phải cung cấp để đăng ký sử dụng trang web của chúng tôi, nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính người dùng.

Về cookie và đèn báo hiệu web: Cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ được lưu trữ tạm thời hoặc lâu dài trong ổ cứng máy tính của khách hàng. Các cookie sử dụng vào việc xác minh, truy tìm lượt và duy trì thông tin cụ thể trong việc sử dụng và người sử dụng website rivalmedia.vn của chúng tôi.

Những thư mục cookie cũng có thể được các công ty dịch vụ quảng cáo ký kết hợp đồng với Right Media, chúng được đặt sẵn trong máy tính của quý khách và dữ liệu được tổng hợp từ cookie là hoàn toàn vô danh. 

Nếu người dùng không chấp nhận cookie, có thể xóa tất cả các cookie nằm trong ổ cứng máy tính của bạn bằng cách tìm kiếm các thư mục với “cookie” trong tên của nó và xóa đi. Khi làm vậy, khách hàng sẽ không được sử dụng tất cả các phần của trang web hoặc tất cả tính năng của Right Media.

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân của người sử dụng theo quy định của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước, trong trường hợp khẩn cấp và cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc mua lại, phá sản hoặc bán lại toàn bộ hay một phần tài sản của của chúng tôi.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng sẽ được lưu trữ không có thời hạn, tuy nhiên trong trường hợp cần thiết người dùng có thể gửi yêu cầu chấm dứt lưu trữ thông tin cá nhân đến Right Media.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Đối với các trường hợp khẩn cấp, quý khách phải chấp thuận cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân dưới đây có quyền thu thập các thông tin cá nhân của bạn, cụ thể là: 

– Ban quản trị

– Bên thứ ba có giao dịch với website rivalmedia.vn

– Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

– Công ty nghiên cứu thị trường

– Cố vấn tài chính, pháp lý và công ty kiểm toán

– Về bên khiếu nại chứng minh được hành vi của người sử dụng vi phạm

– Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Phương tiện và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân 

Người dùng hoàn toàn có quyền tự kiểm tra, cập nhập, thay đổi hoặc bỏ bớt thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập và chỉnh sửa thông tin cá nhân trên trang web rivalmedia.vn hoặc yêu cầu Revial Media thực hiện việc này.

Người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại về việc thông tin cá nhân của mình bị lộ ra ngoài cho bên thứ ba đến Right Media. Khi nhận được những phản hồi này, chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do đồng thời hướng dẫn người sử dụng khôi phục và bảo mật thông tin.

Right Media tiếp nhận thông tin khiếu nại qua hai cách thức:

– Email: rivalmedia.vn@gmail.com

– Điện thoại: 090 139 10 02

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Tất cả thông tin của người dùng đều được chúng tôi cam kết bảo mật theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Right Media. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng từ phía bạn trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chúng tôi không sử dụng, không cung cấp, không chuyển giao các thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của người dùng, ngoại trừ trường hợp theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công khiến tất cả dữ liệu cá nhân của người dùng bị mất mát. Chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo đến người dùng về vấn đề này.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Chúng tôi rất vui khi quý khách muốn đưa những nhận xét và ý kiến có liên quan đến tính bảo mật dữ liệu hoặc phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng phạm pháp. Để giải quyết vấn đề này, quý khách có thể cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quân về việc này đến địa chỉ này.

Địa chỉ: 55/16A Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.